CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photo- and thermal desorption of water from ice covered carbon nanostructures

Anna Clemens (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Lars Hellberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Young Astronomer's Meeting, Paris Observatory, France; November 15, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-24. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 155403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Astropartikelfysik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur