CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Transient Plane Source Sensor for Determination of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bijan Adl-Zarrabi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 5th International Building Physics Conference, May 28-31, 2012, Kyoto, Japan (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 155374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Retrofitting of old Exterior Wall with Vacuum Insulation Panels: Measurements of Thermal Properties, Moisture Performance and Practical Considerations