CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imagining a sustainable future: the role of aesthetic knowledge in shaping emergent thinking of sustainable development

Paul Chan ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of EESB. Gothenburg, 2010 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-23. Senast ändrad 2012-09-11.
CPL Pubid: 155357

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur