CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human Body Modelling with Active Musculature for Integrated Safety Analyses

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jac Wismans (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Manuel Mendoza-Vazquez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Krystoffer Mroz (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
3rd International Symposium on Human Modelling and Simulation in Automotive Engineering (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: human body model, active muscle, finite element, traffic safety


3rd International Symposium on: “Human Modelling and Simulation in Automotive Engineering” May 26th and 27th, 2011 Arranged by cahrs. (http://www.carhs.de/en/)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-23. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 155352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Övrig teknisk mekanik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur