CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bias Errors in Mechanical Impedance Data Obtained with Impedance Heads

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
J. Sound & Vibration Vol. 113 (1987), p. 173-183.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur