CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Instrumental Methods to Characterize Molecular Phospholipid Films on Solid Supports

Irep Gözen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
ANALYTICAL CHEMISTRY (0003-2700). Vol. 84 (2012), 2, p. 822-838.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ATOMIC-FORCE MICROSCOPY, SURFACE-PLASMON RESONANCE, FLUORESCENCE CORRELATION SPECTROSCOPY, TOTAL INTERNAL-REFLECTION, ENHANCED RAMAN-SPECTROSCOPY, LIPID-BILAYER MEMBRANE, ION MASS-SPECTROMETRY, X-RAY, IMAGING ELLIPSOMETRY, DOMAIN FORMATIONDenna post skapades 2012-02-23.
CPL Pubid: 155343

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur