CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Translational and systems medicine Introduction

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Journal of Internal Medicine (0954-6820). Vol. 271 (2012), 2, p. 108-110.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: cancer, mathematical modeling, systems biologyDenna post skapades 2012-02-23. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 155342

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur