CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Speech to Noise Ratio Test with the Bone-Anchored Hearing Aid - A Comparative Study

Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; U. Rosenhall ; Anders Tjellström
Otolaryngology Head and Neck Surgery Vol. 94 (1986), 4, p. 421-426.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15531

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur