CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symbol Error Probability Behaviour for Continuous Phase Modulation with Partially Coherent Detection

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Tor Aulin ; Carl-Erik Sundberg
Archiv für Elektronik and Übertragungstechnik Vol. 40 (1986), 1, p. 37-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15529

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur