CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possibility of HIV-1 Resistance Mutations in Cerebrospinal Fluid From Persons Receiving Suppressive Therapy Reply

A. Edén ; D. Fuchs ; L. Hagberg ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; S. Spudich ; B. Svennerholm ; R.W. Price ; M. Gisslén
Journal of Infectious Diseases (1537-6613). Vol. 204 (2011), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-02-22. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 155288

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur