CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synergies between synthetic biology and metabolic engineering

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; J.D. Keasling
Nature Biotechnology (1087-0156). Vol. 29 (2011), 8, p. 693-695.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-22. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 155284

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur