CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Mechanical Point Impedance of the Human Head, with and without Skin Penetration

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström
J. Acoust. Soc. Amer. Vol. 80 (1986), 4, p. 1065-1075.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur