CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bit Error Probability of Coded CPM - Bounds and Simulations

Göran Lindell ; Carl-Erik Sundberg ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE Global Telecommunications Conference, New Orleans, Louisiana p. 21.3.1-21.3.7. (1985)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15527

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur