CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ghost marks - gloss-related defects in injection-molded plastics

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; P. Porsgaard ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science (0032-3888). Vol. 52 (2012), 2, p. 459-466.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-21. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 155256

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur