CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wissenschaft und partizipative Politk in Umweltkontroversen - Die Fischereiwirtschaft in der Ostsee als Fallstudie

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Wissen, Wissenschaft und Global Commons p. 237-263. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-02-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 155239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Sociologi

Chalmers infrastruktur