CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification and nonexistence results for binary linear codes

Erik Lorentzen (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 67 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Algorithms, classification of codes, linear codes, maximum clique, optimal codesDenna post skapades 2012-02-20.
CPL Pubid: 155233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Teoretisk datalogi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-03-15
Tid: 10:15
Lokal: Euler, Skeppsgränd 3, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Torleiv Klöve, Department of Informatics, University of Bergen, Norway

Ingår i serie

Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University