CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acceleration Levels at Hearing Threshold with Direct Bone Conduction versus Conventional Bone Conduction

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström ; U. Rosenhall
Acta Otolaryngol. (Stockh) Vol. 100 (1985), p. 240-252.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur