CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interface structure in a WC-Co alloy co-doped with VC and Cr3C2

S. Lay ; M. Loubradou ; Sven, A.E. Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Materials Science (0022-2461). Vol. 47 (2012), 3, p. 1588-1593.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cemented carbides, interface structure, segregation, thin films, microscopy, HREMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 155152

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)