CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Error Probability for Several Types of Noncoherent Detection of CPM

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Carl-Erik Sundberg
Proceedings IEEE Global Telecommunications Conference, Atlanta, Georgia p. 22.5.1-22.5.7. (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15515

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur