CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate reduction in whole grains of wheat, rye, barley and oats during hydrothermal treatment

Kerstin Fredlund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Nils-Georg Asp ; Marie Larsson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ingela Marklinder ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science Vol. 25 (1997), p. 83-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 155140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur