CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between steeping and pelleting a mixed diet at different calcium levels on phytate degradation in pigs.

Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Larsen Torben ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Canadian Journal of Animal Science Vol. 77 (1997), p. 471-478.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Husdjurens utfodring och vård
Fysiologi och näringslära

Chalmers infrastruktur