CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of isomers of inositol mono- to hexaphosphates in foods and intestinal contents using high performance ion chromatography

Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agriculture and Food Chemistry Vol. 45 (1997), p. 431-436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Analytisk kemi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur