CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of temperature, time and lactic acid concentration to inactivate lipoxygenase and preserve phytase activity in barley (cv. Blenheim) during soaking.

Rutgersson Annika ; Eva-Lotta Bergman (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Hans Lingnert ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Cereal Chemistry Vol. 74 (1997), 6, p. 727-732.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur