CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate hydrolysis in pigs fed a barley-rapeseed meal diet treated with Aspergillus niger phytase or steeped with whey.

Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; M Näsi ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Canadian Journal of Animal Science Vol. 78 (1998), p. 175-180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Husdjurens utfodring och vård
Fysiologi och näringslära

Chalmers infrastruktur