CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the Incipient Spot Breakdown Controlled by Riblets

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G.R. Grek ; V.V. Kozlov ; Yu.A. Litvinenko
EUCASS Book Series on Advances in Aerospace Sciences, Vol. 3, Progress in Flight Physics, [Edited by Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov] p. 545-556. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 155110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur