CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vattentvätt av flygaska från avfallsförbränning

Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Dongmei Zhao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg2010. - 42 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 155103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur