CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lean Reduction of NO2 by Saturated Hydrocarbons over Acidic Zeolite Mordenite

Dongmei Zhao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Evert Ljungström ; Edward Jobson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
(2005)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-14.
CPL Pubid: 155100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalysts for automotive exhaust cleaning -Aspects on TWC deactivation and lean NOx reduction