CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hearing Thresholds with Direct Bone Conduction Versus Conventional Bone Conduction

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström ; U. Rosenhall
Scand. Audiol. Vol. 13 (1984), 1, p. 3-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur