CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

. Binding of Cu2+, Zn2+, and Cd2+ to inositol tri-, tetra-, penta-, and hexaphosphates.

H Persson ; Maria Türk (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Margareta Nyman ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agriculture and Food Chemistry Vol. 46 (1998), 8, p. 3194-3200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Analytisk kemi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur