CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of pH and temperature on endogenous phytase activity and on hydrolysis of inositol hexa phosphate in lentil, faba bean and pea seeds.

Joanna Honke ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; H Kozlowska
Polish Journal of Food Science and Nutrition Vol. 8 (1999), 49, p. 109-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155029

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur