CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing of quinoa(Chenopodium Quinoa): effects on in vitro iron availability and phytate hydrolysis.

S Valencia ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Jennie Ruales
International Journal of Food Science and Nutrition Vol. 50 (1999), p. 203-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur