CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of pretreatment of feed on availability of specific elements in pigs.

Torben Larsen ; Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; R M Engberg
Canadian Journal of Animal Science Vol. 79 (1999), p. 477-483.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 155026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Fysiologi och näringslära

Chalmers infrastruktur