CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration in industry for cost-effective greenhouse gas reduction

Anders Ådahl (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Applied Thermal Engineering Vol. 2001 (2001), p. 133-144.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-02-10. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 155015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur