CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MSK-Type Receivers for Partial Response Continuous Phase Modulation

Tor Aulin ; Carl-Erik Sundberg ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE International Conference on Communications, Philadelphia, Pennsylvania p. 6F.3.1-6F.3.6. (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15501

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur