CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative kolemidler 1:3 globala miljöaspekter på arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar

2. Alternativa arbetsmedier och deras egenskaper

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Köpenhamn : Nordisk Ministerråd, 1993. ISBN: 9291203289.- 39 s.
[Rapport]

Alternative Kolemidler 1:3 - Globala miljöaspekter på arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar, Nordisk Seminar- och Arbejdsrapporter 1993:594Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-10. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 155007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur