CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate

Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik)
Electronics Letters Vol. 35 (1999), 4, p. 339-341.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HBV, frequency multiplierDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15497

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Planar Heterostructure Barrier Varactor Diodes for Millimetre Wave Applications


Heterostructure Barrier Varactors for High Efficiency Frequency Multipliers