CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport of Radionuclides in Water Mineral Systems

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
: Chalmers University of Technology, 1983. ISBN: 91-7032-105-1.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-09. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 154969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi
Tungmetaller och övriga metaller
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1983-12-02
Opponent: Professor Ivars Neretnieks

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 460