CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L^2-extensions of dbar-closed forms

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Arxiv:1104.4620 (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-02-09. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 154963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur