CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Påverkan på säkerheten i vattenförsörjningen från strandbetande nötkreatur : fallstudie Göta älv

Lars Rosén (Institutionen för geologi ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Joanna Friberg
Stockholm : Svenskt Vatten AB, 2003.
[Rapport]

VA-forsks rapportserie, 2003:36Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-08. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 154935

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur