CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multikriterieanalys (MKA) för hållbar efterbehandling av förorenade områden : metodutveckling och exempel på tillämpning

Lars Rosén (FRIST kompetenscentrum ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Pär-Erik Back (FRIST kompetenscentrum ) ; Tore Söderqvist ; Åsa Soutukorva ; Patrik Brodd ; Lars Grahn
Stockholm : Naturvårdsverket, 2009.
[Rapport]

Rapport / Naturvårdsverket; 5891Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-08. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 154932

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

FRIST kompetenscentrum
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur