CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decision support for risk management in drinking water supply : Overview and framework

Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Jonathan Chenoweth ; Tanika Kelay ; Chris Fife-Schaw ; Ralph Beuken
: Techneau, 2010.
[Rapport]

Techneau, 10. December 2010. D4.4.1Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 154928

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur