CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Bioinspired Self Assembled Dimeric Porphyrin Pocket that Binds Electron Accepting Ligands

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Jakob Woller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Elham Parsa (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 48 (2012), 12, p. 1793-1795.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A binding pocket consisting of two zinc porphyrins self assembled by Watson-Crick base pairing is presented. The porphyrin binding pocket is located in the confined environment of a lipid membrane whereas the DNA is located in the water phase. Bidentate electron accepting ligands are shown to coordinate in-between the two porphyrins.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 154921

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kemi
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Porphyrin Anchored DNA: Advances in DNA Nanotechnology


Functionalizing DNA Nanostructures. From Surface Assembly to Light Harvesting