CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extrusion processing of high amylose potato starch materials

Mats Thunwall (Institutionen för materialteknik) ; Antal Boldizar (Institutionen för materialteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
Nordic Polymer Days 2004 p. 2.8. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: extrusion, processing, starch, mechanical propertiesDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur