CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phoswich scintillator for proton and gamma radiation of high energy

Olof Tengblad ; Thomas Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; M. J G Borge ; J. A. Briz ; M. Carmona-Gallardo ; Carlos M. Cruz ; V. Gugliermina ; E. Nácher ; A. Perea ; J. Sanchez Del Rio ; M. Turrion Nieves ; Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Johan Bergström (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Erik Blomberg (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; A. Bülling ; E. Gallneby ; Julius Hagdahl (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; L. Jansson ; K. Jareteg ; R. Masgren ; Martin Nordström (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; G. Risting ; S. Shojaee ; Henry Wittler (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
AIP Conference Proceedings, 4th International Conference on Proton Emitting Nuclei and Related Topics, PROCON2011, Bordeaux, 6 June through 10 June 2011 (0094243X). Vol. 1409 (2011), p. 141-144 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-02-07. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 154830

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Mellanenergifysik

Chalmers infrastruktur