CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarized emission from single GaN quantum dots grown by molecular beam epitaxy

S. Amloy ; K. H. Yu ; K. Fredrik Karlsson ; Rashid Farivar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per Olof Holtz
AIP Conference Proceedings, 30th International Conference on the Physics of Semiconductors, ICPS-30, Seoul, 25 July through 30 July 2010 (0094243X). Vol. 1399 (2011), p. 541-542 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-02-07.
CPL Pubid: 154823

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur