CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective reduction of NO by HNCO over Pt promoted Al2O3

Filip Acke (Institutionen för oorganisk miljökemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 179 (1998), 2, p. 528-536.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The activity of Pt supported on gamma-Al2O3 towards HNCO oxidation and reduction of NO by HNCO under oxygen excess is examined under transient conditions (temperature ramps between 100 and 500 degrees C). Formation of N-2, N2O, NO, and NO2 is observed. Isotope labelled (NO)-N-15 is used to show the scrambling of nitrogens in N-2 ((NN)-N-14-N-15) and N2O ((NNO)-N-14-N-15). Adsorbed species on the surface are characterised by in-situ FTIR spectroscopy in order to obtain information on reaction intermediates. Adsorbed NNx species are discussed as important intermediates in the N-2 and N2O formation. The absence of Pt results in a delay in HNCO ignition and only a small N2O formation is observed.

Nyckelord: IR SPECTROSCOPY; ISOCYANIC ACID; NITRIC-OXIDE; SURFACE; CATALYSTS; PLATINUM; AMMONIADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154804

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur