CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrothermal processing of barley (cv. Blenheim).Optimization of phytate degradation and increase of free myo-inositol.

Eva-Lotta Bergman (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Kerstin Fredlund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Pekka Reinikainen ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science Vol. 29 (1999), p. 261-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 154765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur