CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triplex Addressability as a Basis for Functional DNA Nanostructures

Erik Lundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Nano Letters (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-03.
CPL Pubid: 154764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur