CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compressive Sensing Aided Determination of OFDM Achievable Rate

Djordje Jeremic (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Jocelyn Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011), 2011 IEEE (1930-529X). p. 1-6. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-02-03.
CPL Pubid: 154754

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur