CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svartlutsförgasning - En förstudie av konsekvenser för el- och värmeproduktion inom sulfatbaserad massaindustri

Anders Åsblad ; Per-Åke Franck ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Energiteknisk Analys, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 1992. - 69 s.
[Rapport]

Uppdrag - "Styrelsen för Teknisk Utveckling" (STU)Denna post skapades 2012-02-03.
CPL Pubid: 154747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur